Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
fll.jpg

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς (Φ.Λ.Λ.) ιδρύθηκε στα τέλη του 2005, και σήμερα μετέχουν στις δραστηριότητές της πάνω από πενήντα (50) μέλη. Αφορμή για την ίδρυση της Φ.Λ.Λ., στάθηκε το κοινό ενδιαφέρον μιας ομάδας φίλων της φωτογραφίας.

Σκοπός της ίδρυσης, σύμφωνα με το καταστατικό, εκτός των άλλων είναι :

 • Η προώθηση και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης, μέσα από το καλλιτεχνικό και γνωστικό επίπεδο των μελών, καθώς και η ανάδειξη του τεχνικού και καλλιτεχνικού επιπέδου των νέων μελών.
 • Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προβολή της Πόλης μας, μέσα από τη φωτογραφία, με τη δημιουργία σχετικού φωτογραφικού αρχείου.
 • Η ανοικτή επικοινωνία των μελών της Φ.Λ.Λ., με άλλους φορείς ή ομάδες, που έχουν ως κυρίαρχο αντικείμενο τη φωτογραφική τέχνη.

Τα μέσα για την επίτευξη των προαναφερομένων στόχων, της Φ.Λ.Λ. είναι :

 • Η μελέτη και ενημέρωση των μελών για κάθε θέμα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη φωτογραφική τέχνη.
 • Η πραγματοποίηση κύκλου μαθημάτων για τα νέα μέλη.
 • Η πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων και προβολών σχετικών με την φωτογραφική τέχνη.
 • Η πραγματοποίηση φωτογραφικών εξορμήσεων.
 • Η πραγματοποίηση διαλέξεων.
 • Η δημιουργία βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με βιβλία, σχετικά με την τέχνη της φωτογραφίας και λευκώματα φωτογραφιών.
 • Να υποστηρίζουμε τον πειραματισμό και την έρευνα πάνω στην φωτογραφική δημιουργία.
 • Να διευρυνθεί ο κύκλος των φίλων της φωτογραφίας και να καλλιεργηθεί ένα φωτογραφικό κοινό, με κριτικούς προβληματισμούς πάνω στη φωτογραφία.
 • Η δημιουργία σχέσεων και επικοινωνίας, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και φωτογραφικών εκθέσεων, με άλλες φωτογραφικές λέσχες και αντίστοιχες ομάδες.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την παρακολούθηση φωτογραφικών εκθέσεων.
 • Η πραγματοποίηση εκθέσεων ομαδικών ή ατομικών των μελών της Φ.Λ.Λ.
 • Η προβολή εργασιών μελών της Φ.Λ.Λ., μέσα από τη ιστοσελίδα της στο διαδύκτιο.

Όλες τις δραστηριότητες της Φ.Λ.Λ. τις έχουν πλαισιώσει άτομα όλων των ηλικιών, δημιουργώντας τον πρώτο πυρήνα, για την ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης στην περιοχή μας, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του εσωτερικού κόσμου, όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία.

Πηγές

http://fotolesxilivadias.gr/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License