Ευχίδας (...-479 π.Χ.)

Ο Ευχίδας, κατά το μύθο, έτρεξε την απόσταση Πλαταιές-Δελφοί-Πλαταιές το 479 π.Χ., μετά τη Μάχη των Πλαταιών, θέλοντας να φέρει στις Πλαταιές νέο «ιερό πυρ» από τους Δελφούς, γιατί οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι αυτό που είχαν μολύνθηκε από την παρουσία των Περσών.

Ο Ευχίδας, καλείται να πάει τρέχοντας μέχρι τους Δελφούς και να επιστρέψει φέρνοντας καθαρή καινούργια φωτιά, που θα την πάρει από το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς.

Ξεκινά και περνώντας δάση, βουνά και ρεματιές, φτάνει στον προορισμό του, παίρνει την καινούργια – «καθαρή» φωτιά και επιστρέφει στις Πλαταιές, όπου εξαντλημένος αφού την παραδίδει στους συμπολίτες του πέφτει νεκρός, περνώντας στην ιστορία. Ο ηρωικός ημεροδρόμος έτρεξε σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περίπου 1.000 στάδια (δηλαδή περίπου 200 χιλιόμετρα).

Σήμερα, έχει θεσπισθεί και ο "ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ", ιστορικός αγώνας υπεραποστάσεων, , με πολύχρονη παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της χώρας μας.

Πηγές

Διαδικτυακή Πύλη Νομού Φωκίδας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License