Ερυθρές

Οι Ερυθρές είναι πόλη της Βοιωτίας ανατολικά των Πλαταιών. Η πόλη αναφέρεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα και θεωρείται η μητρόπολη των ιωνικών Ερυθρών. Το 150 μ.Χ, όταν την περιηγήθηκε ο Παυσανίας, η πόλη ήταν ερειπωμένη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License