Εφ. Ελεύθερος λόγος εν Σχηματαρίω

Τοπική εφημερίδα για τον Τόπο, την Κοινωνία και τον Πολιτισμό στους Δήμους Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Τανάγρας και Αυλίδας. Κυκλοφορεί σε 4.000 αντίτυπα.

elefteros-logos.jpg

Περιοδικότητα: Μηνιαία
Ιδιοκτησία – Έκδοση: Νικ. Γ. Πινήτας
Περίοδος έκδοσης:
Εκδότης – Διευθυντής: Νικ. Γ. Πινήτας
Σύνταξη: Δημητρίου Πέτρος, Στρατή Ευγενία
Διάθεση - Διανομή: Με συνδρομή

Στοιχεία επικοινωνίας

Ευαγγ. Πινήτα 6
Σχηματάρι 32009
Τηλ. 22620.58440
FAX 22620.58440
Email: rg.oohay|sogolsorehtfele#rg.oohay|sogolsorehtfele

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License