15 Απριλίου

1833: Επί Βασιλείας Όθωνος σχηματίστηκε η Επαρχία Θηβών με πρωτεύουσα τη Θήβα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License