26 Μαρτίου

1821: Η κήρυξη της Επανάστασης στη Ρούμελη, στην Μονή Οσίου Λουκά, από τον Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License