Χρήστου Θανάσης

Ο Θανάσης Χρήστου είναι Ιστορικός, Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Καλαμάτα. Γεννήθηκε το 1963 στις Θεσπιές Βοιωτίας και σπούδασε νεότερη και σύγχρονη ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Μονάχου και της Αθήνας.

Το επιστημονικό του έργο απαρτίζεται από τα βιβλία:

• «Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή – το έργο – η εποχή του» (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1998 και 2003)
• «Από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1821) έως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου (1947)» (Δημιουργία 1999)
• «Τα σύνορα του ελληνικού κράτους και οι διεθνείς συνθήκες (1830-1947)» (Δημιουργία 1999)
• «Προσεγγίσεις στη νεότερη ελληνική ιστορία. Από το Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1941)» (Πολεμικό Μουσείο 2001)
• «Οι διασταυρούμενες διαδρομές της Βοιωτίας στον αθλητισμό και τον πολιτισμό» (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας 2002)
• «Το Κωπαϊδικό Ζήτημα και οι κοινωνικοί αγώνες για την επίλυσή του (1865-1953). Ο Δημήτριος Γ. Παπασπύρου (1902-1987) και η συμβολή του στη διευθέτηση της Κωπαϊδικής Υπόθεσης» (Κέντρο Ανάπτυξης και Ανάπλασης Δυτικής και Νότιας Επαρχίας Θήβας 2002)
• «Γεώργιος Π. Κρέμος (1839 – 1926). Ένας κορυφαίος αραχωβίτης ιστορικός» (Δήμος Αράχωβας 2005).
Επίσης, το επιστημονικό του έργο αποτελείται από τις μελέτες και τα άρθρα :
• «Απόψεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαίδευσης στις απαρχές της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους», στα: Πρακτικά του ΙΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 105-120
• «Ο Κ.Δ. Σχινάς και η πρώτη Πρυτανεία στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1838)», στα: Ιστορικά, τχ. 17 (1992), σ. 371-384
• «"Σχέδιον περί εθνικής ανατροφής και δημοσίου παιδείας εις την Ελλάδα (1827)" του Αλέξανδρου Στούρτζα», στην: Τομή 301, τχ. 6 (1993), σ. 90-97
• «Ο θεσμός του Οδηγού Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», στα: Πρακτικά του ΙΔ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 601-613
• «Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 και το Πανεπιστήμιο Αθηνών», στα: Πρακτικά του ΙΕ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 199-217
• «Το φοιτητικό κίνημα και η πρώτη του εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1839)», στα: Πρακτικά του ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 289-308
• «Η εμπλοκή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνωμοσία της Φιλορθόδοξης Εταιρείας (1839-1840)», στα: Πρακτικά του ΙΖ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 193-209
• «Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1841», στα : Πρακτικά του ΙΗ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 147-165
• «Ο Βασίλειος Οικονομίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1843-1874)», στα: Πρακτικά του ΙΘ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 261-271

• «Die Gründung der Athener Universität» στο: Das neue Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I., (Κατάλογος της έκθεσης που οργανώθηκε στο Bayerisches Nationalmuseum München από 9.11.1999 έως 13.2.2000), München 1999, σ. 398-400
• «Η ίδρυση του Πανεπιστημίου», στο: Αθήνα Μόναχο. Τέχνη και Πολιτισμός στη νέα Ελλάδα, (Κατάλογος της έκθεσης που οργανώθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου από 5.4. έως 3.7.2000), Αθήνα 2000, σ. 57-71
• «Η Ιστορία της Αντιβασιλείας του Friedrich von Thiersch», στα: Πρακτικά του Ι΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 99-108
• «Η πολιτική αλληλογραφία του Fr.v. Thiersch με τον Κ.Δ. Σχινά», στο: Ο Φρίντριχ Τιρς και η γένεση του ελληνικού κράτους από την σκοπιά του 20ου αιώνα, Αθήνα 1991, σ. 125-143
• «Der Nachlass Thierschiana Ι und seine Bedeutung für die Griechische Geschichtsschreibung», στο: Balkan Studies, τ. 321 (1991), σ. 23-33
• «Έρευνα και καταγραφή των πηγών της νεοελληνικής ιστορίας στην Κρατική Βιβλιοθήκη και στο Κεντρικό Κρατικό Αρχείο του Μονάχου», στο : Μνήμων, τ. 13 (1991), σ. 302-308
• «Η διοικητική συγκρότηση του Δήμου Θεσπιέων και οι πρωταγωνιστές του (1830-1997)», στα: Πρακτικά του Κ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 299-312
• «Το πρώτο σχέδιο για την αποξήρανση της Κωπαΐδας (1833) μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) και ο εμπνευστής του Friedrich von Thiersch», στα: Πρακτικά του ΚΑ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2001, σ.131-139
• «Ο πολιτικός χάρτης της Βοιωτίας την περίοδο της καχεκτικής δημοκρατίας (1946-1967)», στα: Πρακτικά του ΚΒ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 625-638
• «Ο καινοτόμος ιατρός Νικόλαος Κ. Λούρος (1898-1986) και η συμβολή του στη γλωσσική διαμάχη», στα: Πρακτικά του ΚΓ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 649-661
• «Απόπειρα του Νικολάου Βοΐλα για ελληνοαλβανική συνεννόηση στις παραμονές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου», στα: Πρακτικά του ΙΒ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 431-449
• «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στον 20ό αιώνα : Πολιτισμικά και ανθρωπιστικά μηνύματα», στα : Τα Αθηναϊκά, τχ. 105 (2000), σ. 35-44
• «Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Πάθος για τη Δημοκρατία», στα: Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, τχ. 22 (16.3.2000), σ. 6-9
• «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα: Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, τχ.92 (19.7.2001), σ. 14-19
• «Από τη σύλληψη έως την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη», στα: Ιστορικά – Ελευθεροτυπία, τχ. 179 (3.4.2003), σ.32-39
Επίκεντρο των μελετών και των άρθρων του αποτελεί η ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι ζυμώσεις του φοιτητικού κινήματος, η συγκρότηση των πολιτικών θεσμών του νεοελληνικού κράτους και η διαμόρφωση των ιδεολογικών ρευμάτων στο μείζονα ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο κατά το 19ο και 20ό αιώνα.
Από το Σεπτέμβριο του 2004 ο Θανάσης Χρήστου διδάσκει Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα ως Διδάσκων του ΠΔ 407/1980, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 εκλέχθηκε στη θέση του Λέκτορα, οπότε και συνεχίζει να διδάσκει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License