Αυλίδα

Η Αυλίδα είναι αρχαία πόλη της Βοιωτίας, νοτιοδυτικά του Ευρίπου. Είχε δύο λιμάνια και έγινε γνωστή κατά την αρχαιότητα, όταν από αυτήν ξεκίνησε ο στόλος των Αχαιών για την κατάληψη της Τροίας.

Ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν το 1912 και έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα ο ναός της Άρτεμης και τα γύρω από αυτόν κτίσματα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License