Αραβαντινός Βασίλης | Η Θήβα των Μυκηναίων ανάκτων: Μύθος και Αρχαιολογία

Διάλεξη του Βασίλη Αραβαντινού στον σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, μέρος του κύκλου «ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ με την Αρχαιολογική Υπηρεσία»
Σε συνδιοργάνωση με τους Τοπικούς συλλόγους ο Βασίλειος Αραβαντινός παρουσιάζει «Η Θήβα των Μυκηναίων ανάκτων: Μύθος και αρχαιολογία»
Τρίτη 29 Μαΐου 2012. στις 19.00 στο κτήριο του ΣΕΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License