Αλαλκομενές

Ο Αλαλκομενές είναι χτισμένος στη βόρεια πλαγιά του Ελικώνα της Βοιωτίας. Το όνομά της το πήρε από το Βοιωτό ήρωα Αλαλκομενέα. Κοντά της ήταν το ρυάκι Τρίτων στις όχθες του οποίου, κατά την παράδοση, γεννήθηκε η Αθηνά. Στο ίδιο μέρος υπήρχε και ιερό της θεάς με τ’ όνομα Αλαλκομένειο. Μετά τη λεηλασία της πόλεως και του ιερού από το Ρωμαίο Σύλλα, οι Αλαλκομενές έπεσαν σε παρακμή.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License