6 ΒΟΙΩΤΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, 6 ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ (playlist video)


  • ΑΜΦΙΒΙΑ ΤΕΡΑΤΑ, το νέο βιβλίο του Κώστα Πούλου
  • Η ΝΟΣΟΣ, το νέο βιβλίο του Δημήτρη Λάμπρου
  • Η ΛΕΝΑΙΝΑ, το νέο βιβλίο της Γιάννας Βαρουξή-Μπαδύλα
  • ΔΙΦΟΡΗ ΜΝΗΜΗ, το νέο βιβλίο του ΓιώργοΥ Χ. Θεοχάρη
  • ΔΥΟ ΣΤΟΜΑΤΑ, το νέο βιβλίο της Κατερίνας Δημόκα
  • ΤΑ ΔΥΟ ΔΩΡΑ, το νέο βιβλίο του Γιώργου Μητά
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License